Cảnh quan là gì?

Có nhiều loại cảnh quan nhưng tựu trung lại thì chúng là một vùng đất rộng lớn có thể nhìn thấy từ một điểm. Cảnh […]

Kiến trúc cảnh quan là gì?

Kiến trúc cảnh quan (Landscape Architecture) có ý nghĩa rộng lớn, bao gồm quy hoạch môi trường, thiết kế và quy hoạch đô thị. Cảnh […]