Bảng báo giá làm mô hình kiến trúc quy hoạch tại Đà Nẵng

– Những mô hình quy hoạch tại Công ty mô hình kiến trúc Tầm Nhìn Việt được định thành đơn giá làm cho mô hình kiến trúc dựa trên đa dạng yếu tố khác nhau gồm tỉ lệ và mật độ xây dựng của mô hình đó.

– Những tỉ lệ rộng rãi nhất thường được quý các bạn lựa chọnáp dụng cho bề ngoài mô hình quy hoạch là 1/1000, 1/500, 1/300 và tỉ lệ 1/200. Mật độ xây dựng từ 40% – 75% tổng khoảng trống trên mô hình là mật độ kiểu dáng thường xuyên được triển khai nhất trong các dự án khiến cho mô hình. Giá nhận khiến mô hình kiến trúc quy hoạch cho mật độ này tuần tự theo tỉ lệ 1/1000 – 1/2000 là 23, 25, 27 và 29 triệu đồng/m2. Trong đó, mật độ xây dựng đã bao gồm phần tính toán về đường xá.

Bảng báo giá sản xuất mô hình kiến trúc quy hoạch

MÔ HÌNH KIẾN TRÚC QUY HOẠCH
Tỷ lệ Mật độ xây dựng dưới 40%/ tổng diện tích mô hình Mật độ xây dựng từ 40% – 75%/ tổng diện tích mô hình Mật độ xây dựng dưới trên 75%/ tổng diện tích mô hình
1/2000 19 22 25
1/1000 20 23 26
1/500 22 25 28
1/300 24 27 30
1/200 26 29 32
1/100 28 31 35
1/50 30 33 37

ĐVT: triệu đồng / 1m2 (diện tích mô hình)

Cảm ơn Quý khách hàng đã quan tâm! để biết thêm chi tiết và được tư vấn cụ thể. Quý khách hãy gọi ngay cho chúng tôi qua số: O9O3 493 934 hoặc O913 317 618.