Làm mô hình kiến trúc bệnh viện quốc tế America

Là công trình kiến trúc đặc thù nhất, sự cần thiết và quan trọng trong việc làm mô hình kiến trúc bệnh viện đặc biệt chú trọng tới nghệ thuật tổ chức không gian. Mặt khác đội ngũ kiến trúc sư chuyên nghiệp tại Tầm Nhìn Việt cũng chú ý đến hệ thông khám chữa bệnh.

Lối vào thể hiện bằng mô hình 

Mô hình kiến trúc bệnh viện thật sự có ích cho đội ngũ y bác sĩ giúp có được cái nhìn bao quát về tổng thể công trình thuận lợi trong việc tổ chức xây dựng các cơ sở thăm khám bệnh và đặt để thiết bị y tế.

Góc nhìn mô hình từ trên cao

Các vấn đề cần lưu ý khi thực hiện làm mô hình kiến trúc bệnh viện:
Một là, vấn đề địa hình, địa chất là yếu tố đáng lưu tâm đến quy hoạch vùng đất xây dựng và khả năng tổ chức các không gian thuận tiện bên trong
Hai là, mô hình kiến trúc bệnh viện các chi tiết phòng ban chức năng phải được bố trí, sắp xếp cụ thể, hợp lý kết hợp được với giao thông đi lại trong bệnh viện, thuận tiện di chuyển bệnh nhân và thiết bị.

Kiến trúc bệnh viện thiết kế độc đáo

Ba là, mô hình kiến trúc cần bố trí hài hòa với không gian xung quanh vì vậy cần lưu ý đến việc thiết kế mô hình cảnh quang xung quanh để hỗ trợ tốt bệnh nhân cũng như tạo không gian thư giãn, dưỡng bệnh thoải mái. Là do ngoài những giá trị ứng dụng thực tế thì mô hình kiến trúc bệnh viện còn mang lại những giá trị về nghệ thuật
Mô hình kiến trúc bệnh viện đẹp là mô hình được hết hợp tổng thể không gian nghỉ dưỡng và thuận tiện các dịch vụ phục vụ bệnh nhân

Mô hình bố trí cảnh quang hài hòa

Công ty Tầm Nhìn Việt luôn lựa chọn những vật liệu làm mô hình chất lượng và phù hợp nhất khi thực hiện làm mô hình kiến trúc bệnh viện, để phù hợp với điều kiện, khí hậu tự nhiên tại địa phương