Làm mô hình kiến trúc khu quy hoạch

Làm mô hình kiến trúc khu quy hoạch hay còn gọi là sa bàn thể hiện đầy đủ các yếu tố cần thiết cho một thiết kế công trình như các bộ phận và vị trí của chúng

Làm mô hình kiến trúc khu quy hoạch

Với hơn 100 dự án cho các công ty trong nước và quốc tế. Công ty Tầm Nhìn Việt luôn thi công những mô hình kiến trúc quy hoạch. Như quy hoạch vùng, quy hoạch chi tiết và thiết kế đô thị. Với đầy đủ các yếu tố cần thiết cho một thiết kế công trình như hình dáng; mặt bằng; kích thước; nội dung các phòng, các bộ phận; vị trí các lối ra vào…

Làm mô hình kiến trúc khu quy hoạch

Làm mô hình kiến trúc khu quy hoạch

Làm mô hình kiến trúc khu quy hoạch

Qua đó, mô hình kiến trúc quy hoạch cũng giúp xác định được mối quan hệ giữa công trình và những cảnh quang xung quanh như sân vườn, đường đi… Các mô hình kiến trúc quy hoạch của công ty Tầm Nhìn Việt luôn đa dạng và phong các mẫu mã, đầy đủ các chủng loại, cùng những tỉ lệ thích hợp để khách hàng lựa chọn.